คณะทำงานคณะต่างๆ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมสมาคมฯ กรรมการบริหารชุดที่ 13

คณะทำงานกำหนดแนวทางการบริการ Prompt Pay ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่