คณะทำงานคณะต่างๆ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมสมาคมฯ กรรมการบริหารชุดที่ 13

คณะทำงานกำหนดแนวทางการบริการ Prompt Pay ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่

คำสั่งแต่งตั้งและองค์ประกอบคณะทำงาน
การดำเนินงาน