คณะทำงานคณะต่างๆ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมสมาคมฯ กรรมการบริหารชุดที่ 13

คณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมสมาคมฯ

กำหนดการประชุมครั้งที่ 4 | 18 ธ.ค. 2560
วัน เวลา : วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 17:30 - 19:30 น.
สถานที่ :